Akreditovaná školení

Nabídka akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

iQLANDIA o.p.s. je akreditována jako vzdělávací instituce dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků

Termín školení je potřeba domluvit alespoň dva měsíce předem, aby bylo možné zajistit kapacity odborných lektorů. Po individuální dohodě lze program připravit i pro větší počet účastníků. Je však potřeba program přizpůsobit individuální poptávce. Pro účastníky kurzu je možné objednat navíc stravování. Program lze hradit fakturou. 

akreditované školení

Nabídka školení

3D tisk – využití 3D tiskárny ve výuce na ZŠ a výroba didaktických pomůcek

Máte ve škole 3D tiskárnu, ale nevíte si s ní rady? Naučíme vás ji zkrotit během dvoudenního DVPP v libereckém iQFABLABU aneb od tiskárny v krabici až po její využití s dětmi ve výuce na prvním nebo druhém stupni ZŠ. Ukážeme vám, jak si vyrobit třeba hrací kostku na matematické operace na pár kliknutí nebo efektivně pracovat s předlohami z internetu, jdeme na to především prakticky. Představíme vám projekty do výuky, didaktické pomůcky napříč všem předměty, software a návody, jak pracovat se žáky od úplných začátku. Vzdělávací program je akreditován v systému DVPP MŠMT.

Více info a přihlášky
 • Termín: 9. – 10. 11. 2023, 9:00 - 16:00
 • Počet účastníků kurzu: 10 učitelů, program je určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ
 • Místo konání: iQFABLAB, Nitranská 1, Liberec 1, vchod je z ulice U Nisy, parkování možné zdarma před iQLANDIÍ
 • S sebou: chuť se učit novým dovednostem, hromadu otázek

Cena: 4000 Kč/osoba

Hravé přírodovědné experimentování podomácku

Pedagogičtí pracovníci si prakticky vyzkouší a sami sestaví experimenty, pomocí nichž lze k výuce fyziky či fyzikálních témat přírodovědy zapojit hravé experimentování podomácku. Dozvědí se, jak lépe motivovat žáky a vzdělávat je s lepšími výsledky co do kvality osvojení učiva i obecnějších přírodovědných a technických kompetencí a co do vztahu k dalšímu (sebe)vzdělávání v daném směru. Program je možno rozšířit o prohlídku expozic science centra a planetária.

Rezervovat
 • Forma: seminář a dílna
 • Cílová skupina: učitelé 2. stupně, vedoucí školních zájmových kroužků
 • Počet: 6 až 15 účastníků
 • Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

Poplatek za jednoho účastníka: 1000 Kč

Jednoduché experimenty pro nejmladší

Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi provádět experimenty s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se sadou pokusů s jednoduchými pomůckami a s možnostmi zapojení experimentování do výuky nejmladších žáků. Pedagogičtí pracovníci si prakticky vyzkouší přípravu a správné provedení experimentů a některé z pomůcek si sami vyrobí. Program je možno rozšířit o prohlídku expozic science centra a planetária.

Rezervovat
 • Forma: seminář a dílna
 • Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků
 • Počet: 6 až 20 účastníků
 • Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

Poplatek za jednoho účastníka: 1000 Kč

Výuka přírodovědných předmětů s využitím badatelsky orientovaného vyučování

Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky s konstruktivistickým přístupem ve výuce a se základními principy badatelsky orientovaného vyučování, s využitím zázemí science centra iQLANDIA.  Podíváme se do laboratoří, iQPLANETÁRIA i expozic. V Laboratoři si učitelé prakticky vyzkouší přípravu a správné provedení experimentů a jednoduchých aktivit, které mohou využít k rozšíření své výuky přírodovědných předmětů, a seznámí se s možností, jak populárně naučnou formou zvýšit oblíbenost přírodovědných předmětů.

Rezervovat
 • Forma: seminář a exkurze
 • Cílová skupina: učitelé 2. stupně, vedoucí školních zájmových kroužků
 • Počet: 6 až 20 účastníků
 • Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

Poplatek za jednoho účastníka: 1367 Kč