Operačního program Jan Amos Komenský vyhlásil novou výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I a Šablony pro MŠ a ZŠ I. Návštěva vzdělávacích programů v iQLANDII a iQPARKU spadá do aktivity Inovativní vzdělávání.  Do nákladů aktivity lze zahrnout nejen vstup, ale i další výdaje jako např. doprava. Vzdělávací programy v iQPARKU jsou vhodné pro předškolní vzdělávání a nižší ročníky ZŠ.

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ/SŠ/SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.) a to některými z následujících inovativních forem výuky.

Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

  • projektová výuka (ve škole/mimo školu);
  • tandemová výuka;
  • vzdělávání s využitím nových technologií;
  • zážitková pedagogika;
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
  • aktivizující metody.

Ceník pro Šablony OP JAK se řídí dle aktuálního ceníku pro školy.