iQLANDIA přichází s výzvou pro sponzory z řad rodičů, podnikatelů a firem, aby svým finančním darem podpořili jimi vybranou školní třídu a poslali ji na zážitkový den do iQLANDIE.

Podobně jako Nadační fond iQLANDIA pomáhá školám prostřednictvím snížených cen vzdělávacích programů, oslovuje tento projekt sponzory k podpoře škol vedoucí k naplnění jejich společných potřeb.

Poslat třídu lze na 4 základní druhy zážitkového dne. Jde o balíčky programů a aktivit zaměřených dle místa realizace.

Účast na vzdělávacím programu

Oběd v restauraci

Objevování v expozicích iQLANDIE či iQPARKU

 dle typu balíčku

Doplňkové aktivity dle typu balíčku

hry a soutěže, science show, workshopy

Přehled balíčků

Teorie z lavic převedená do praxe

Vzdělávací program v laboratořích

Třída má na výběr z desítek vzdělávacích programů nebo Science show, které  doplňují a rozšiřují výuku přírodovědných předmětů (Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Zeměpis). Programy probíhají ve špičkově vybavených laboratořích a jsou velmi žádané ze strany pedagogů.

Objevování v přírodovědných expozicích

 • Prohlubování znalostí v expozicích s odborným lektorem a pracovními listy nebo volná iniciativa žáků dle jejich zájmu a výběru expozic.
 • Účast na doprovodných představeních dle denního programu science centra.
 • Hravé soutěže o ceny.

16 050 Kč

Bádání v hlubinách vesmíru

Vzdělávací program v planetáriu

Programy v planetáriu podporují rozvoj znalostí z astronomie, zeměpisu, přírodopisu i fyziky skrze speciální projekce a moderované pořady. Planetárium je vybavené nejmodernějšími laserovými projektory a přináší dechberoucí zážitky. Žáci zažívají fascinující pouť za poznáním vesmírných i pozemských zákonitostí.

Objevování v expozici Kosmo

 • Prohlubování znalostí v expozici KOSMO a dalších expozicích s odborným lektorem a pracovními listy nebo volná iniciativa žáků dle jejich zájmu a výběru expozic.

  Účast na doprovodných představeních dle denního programu science centra.

  Hravé soutěže o ceny.

13 350 Kč

Chytré hraní pro nejmenší do 8 let

Vzdělávací program v dětské laboratoři nebo planetáriu

Programy navazující na učivo z prvouky přinášejí dětem zážitky a hravé vzdělávání prostřednictvím nejrůznějších pokusů a experimentů. Děti se dozvídají, jak fungují věci kolem nás a k čem jsou užitečné. V nabídce jsou také živé programy v planetáriu pro malé astronomy.

Objevování v expozicích iQPARKU

 • V každém ze čtyř pater dětského centra najdou žáci spoustu zábavných atrakcí a zábavně naučných exponátů. Vyzkoušejí si, čím by mohli být až vyrostou a jaké jsou jejich schopnosti. Poznají odpovědi, jak fungují základní fyzikální jevy.

 • Účast na doprovodných představeních dle denního programu science centra.

11 550 Kč

Řemesla a technologie pro 21. století

Vzdělávací program v chytrých dílnách iQFABLAB

Programy v dílnách FABLAB využívají moderní technologie i klasické ruční nástroje. Žáci mohou tvořit vlastní objekty s 3D tiskárnami, vyrábět nálepky a polepy, řezat a gravírovat laserem či pracovat a vyrábět ze dřeva a dalších materiálů. V neposlední řadě se ve FABLABU žáci mohou věnovat robotice, a programování. Materiál a vlastní výrobky si žáci odnášejí domů.

Objevování v expozicích iQLANDIE

 • Ukázky výrobků a možností moderních výrobních technologií. Robotizace výroby. České vynálezy a úspěšní mladí inovátoři.

  Hry a soutěžení s roboty.

  Účast na doprovodných představeních dle denního programu science centra.

17 850 Kč

Proč poslat žáky na program do iQLANDIE?

Science centrum iQLANDIA hraje klíčovou roli v podpoře a doplňování formálního vzdělávání. Zprostředkovává vědecké poznatky rozdílným způsobem než ve školních hodinách. Důležitými aspekty jsou současná problematika, mezioborovost a badatelsky orientované vyučování propojené s hravostí, nadšením a volností pro vlastní iniciativu.

V profesní oblasti vzniká celá řada nových specializací k jejichž zvládnutí současný veřejný vzdělávací systém nedokáže poskytnout dostatečně velkou podporu. Důležitost mimoškolního vzdělávání tak neustále roste, je velmi žádané a kladně hodnoceno odborníky na pedagogiku.

Science centrum má nezpochybnitelný motivační charakter, především pak ve věku dětí základních škol. Děti jsou po návštěvě science centra motivované k prohlubování zájmu o vlastní objevování podstaty jevů, nikoli jen o pasivní vnímání informací. Science centra pomáhají výrazně zvyšovat porozumění vědě, měnit postoj k vědě a směřovat děti k vědecké kariéře.

Poděkování

Každý sponzor dostane osobní děkovnou plaketu – poděkování od podpořené třídy.

Co je cílem projektu?

Projekt „Pošli třídu do iQLANDIE“ umožňuje podpořit rozvoj mladé generace dětí a žáků nejen ve smyslu objektivního poznávání, ale také ve vztahu k posílení motivace k dalšímu vzdělávání, sebedůvěry, objevu nových postojů a hodnot. Spolupráce mezi soukromou sférou – science centrem – školami je důležitým faktorem ovlivňující kvalitu absolventů a vyvážené situace na trhu práce.

pošli třídu

Forma zprostředkování zážitku

Poslat třídu do iQLANDIE lze zprostředkovat dvěma způsoby:

 • DAREM: Sponzor třídy uzavírá smlouvu s Nadačním fondem iQLANDIA o poskytnutí daru na zážitkový den pro danou třídu. Získává potvrzení o daru, o jehož hodnotu si může odečíst základ daně. 

 • Zakoupením voucheru na konkrétní balíček s platností na jeden rok.

Na program Pošli třídu do iQLANDIE lze poslat až 30 žáků s výjimkou balíčku iQLANDIA - teorie z lavic převedená do praxe, kde jsou kapacity laboratoří omezeny na 25 žáků.

Jak postupovat?

Víte o škole nebo spíše třídě, kterou chcete podpořit? Podívejte se na nabídku zážitkových dnů ve formě balíčků a zvažte, zda budete chtít vybrat konkrétní variantu, či necháte výběr na zástupci třídy. Poté se nám ozvěte na následující kontaktní údaje, kde se společně domluvíme, do jaké míry se chcete zapojit do komunikace se školou a jakým způsobem chcete zprostředkovat zážitkový den.

Všechny dotazy, které vás k projektu Pošli třídu do iQLANDIE napadnou, můžete komunikovat na: