Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Šablony OP JAK

Operačního program Jan Amos Komenský vyhlásil novou výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ IŠablony pro MŠ a ZŠ I. Návštěva vzdělávacích programů v iQLANDII a iQPARKU spadá do aktivity Inovativní vzdělávání.  Do nákladů aktivity lze zahrnout nejen vstup, ale i další výdaje jako např. doprava. Vzdělávací programy v iQPARKU jsou vhodné pro předškolní vzdělávání a nižší ročníky ZŠ.

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ/SŠ/SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.) a to některými z následujících inovativních forem výuky.

Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

  • projektová výuka (ve škole/mimo školu);
  • tandemová výuka;
  • vzdělávání s využitím nových technologií;
  • zážitková pedagogika;
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
  • aktivizující metody.

Ceník pro Šablony OP JAK se řídí dle aktuálního ceníku pro školy, zde: https://iqlandia.cz/pro-skoly/nabidka-pro-skoly/cenik-pro-skoly