Intro

Metodické centrum - NAKAP

Další ze seminářů Metodického centra v rámci projektu NAKAP v iQLANDII se koná 3. 12. 2019 od 9:00 do 14:00

Téma: Hravé přírodovědné vzdělávání podomácku

V pořadí již šestý z osmi úspěšných seminářů na podporu badatelsky orientované výuky z dílny lektorů iQLANDIE. Tentokrát seminář cílí na učitele základních škol z Libereckého kraje, kteří vyučují přírodovědu, fyziku či ve škole vedou nějaký zájmový kroužek.  

Seminář je akreditován jako vzdělávací program u MŠMT a každý z účastníků obdrží osvědčení o jeho absolvování. Seminář vede odborný lektor iQLANDIE Mgr. Zdeněk Rakušan, Ph.D. A jako všechny semináře metodického centra v projektu NAKAP je i tento seminář bezplatný. 

program semináře metodického centra 3. 12.2019Program semináře metodického centra 3. 12.2019

Účastníci se seznámí se specifiky a smyslem HPEP a dozvědí se, co k němu potřebujeme (nářadí, materiál, …), odkud čerpat náměty a podle jakých zásad připravovat a provádět takto pojaté experimenty. Důraz je kladen na nízké pořizovací náklady při zachování atraktivity experimentů. Atraktivnost a podnětnost experimentů však vyžaduje promyšlenou přípravu na základě určitých zásad a zkušeností (např. že dítě pokud možno nejen pozoruje určitý jev, ale také o něm přemýšlí a v ideálním případě při tom pracuje i rukama). A právě tyto zásady a zkušenosti bychom chtěli účastníkům v úvodu semináře předat – samozřejmě ve spojení s názornými příklady. Na tomto základě si pak mohou v následující hlavní části osvojit množství konkrétních nápadů a námětů.

Kapacita semináře je omezena. Proto se prosím přihlaste co nejdříve. V rámci semináře je pro účastníky zajištěno stravování zdarma

Po absolvování semináře budou mít účastníci možnost prohlédnout si stálé expozice science centra iQLANDIA, v jehož zázemí se seminář koná

Vaši účast prosím potvrďte na email:
budinska@iqlandia.cz, tel.: +420 724 586 230

Metodické centrum - iQLANDIA

 

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“.

Pro všechny pedagogy z Libereckého kraje zaměřené na výuku přírodovědných předmětů se realizuje celkem 8 bezplatných seminářů metodického centra v průběhu trvání projektu (od září 2018 do června 2020). Všechny semináře se budou věnovat badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů, jejich vzájemného propojení na základě mezipředmětových vazeb a možnosti propojení formální výuky s doplňkovým a neformálním vzděláváním v science centru. O účastníky se starají metodici science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole, kniha Experimentář, příjemné prostředí a milí lektoři. Semináře probíhají v laboratořích, expozicích a prostorách planetária v iQLANDII.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace