Intro

Akreditované školení

Nabídka akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

iQLANDIA o.p.s. je akreditována jako vzdělávací instituce dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků 
Místo konání: iQLANDIA, Nitranská 410/10, 460 07 Liberec
Termín školení je potřeba domluvit alespoň dva měsíce předem, aby bylo možné zajistit kapacity odborných lektorů. Po individuální dohodě lze program připravit i pro větší počet účastníků. Je však potřeba program přizpůsobit individuální poptávce. Pro účastníky kurzu je možné objednat navíc stravování. Program lze hradit fakturou. 

V případě zájmu pište na e-mail rezervace@iqlandia.cz.
 

Hravé přírodovědné experimentování podomácku

Forma: seminář a dílna
Cílová skupina: učitelé 2. stupně, vedoucí školních zájmových kroužků
Počet: 6 až 15 účastníků
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Poplatek za jednoho účastníka: 1000 Kč
Popis:
Pedagogičtí pracovníci si prakticky vyzkouší a sami sestaví experimenty, pomocí nichž lze k výuce fyziky či fyzikálních témat přírodovědy zapojit hravé experimentování podomácku. Dozvědí se, jak lépe motivovat žáky a vzdělávat je s lepšími výsledky co do kvality osvojení učiva i obecnějších přírodovědných a technických kompetencí a co do vztahu k dalšímu (sebe)vzdělávání v daném směru. Program je možno rozšířit o prohlídku expozic science centra a planetária.
 

Jednoduché experimenty pro nejmladší

Forma: seminář a dílna
Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků
Počet: 6 až 20 účastníků
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Poplatek za jednoho účastníka: 1000 Kč
Popis: Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi provádět experimenty s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se sadou pokusů s jednoduchými pomůckami a s možnostmi zapojení experimentování do výuky nejmladších žáků. Pedagogičtí pracovníci si prakticky vyzkouší přípravu a správné provedení experimentů a některé z pomůcek si sami vyrobí. Program je možno rozšířit o prohlídku expozic science centra a planetária.
 

Výuka přírodovědných předmětů s využitím badatelsky orientovaného vyučování

Forma: seminář a exkurze
Cílová skupina: učitelé 2. stupně, vedoucí školních zájmových kroužků
Počet: 6 až 20 účastníků
Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin
Poplatek za jednoho účastníka: 1367 Kč
Popis: 
Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky s konstruktivistickým přístupem ve výuce a se základními principy badatelsky orientovaného vyučování, s využitím zázemí science centra iQLANDIA.  Podíváme se do laboratoří, iQPLANETÁRIA i expozic. V Laboratoři si učitelé prakticky vyzkouší přípravu a správné provedení experimentů a jednoduchých aktivit, které mohou využít k rozšíření své výuky přírodovědných předmětů, a seznámí se s možností, jak populárně naučnou formou zvýšit oblíbenost přírodovědných předmětů.
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace