O nás

iQLANDIA

Poslání společnosti IQLANDIA, o. p. s.

Posláním obecně prospěšné společnosti IQLANDIA je popularizovat přírodovědné a technické obory s využitím principů neformálního vzdělávání a badatelského přístupu, zpřístupňovat vědu a výzkum školám i široké veřejnosti.

Cílem společnosti je pozitivně ovlivňovat postoj k přírodovědným a technickým oborům, zvýšit zájem o jejich studium a podporovat myšlenku trvale udržitelné společnosti.

Vize společnosti 2020–2025

  • určuje směr a trendy neformálního vzdělávání přírodovědných a technických oborů v českých science centrech, je součástí sítě světových science center,
  • vzdělává generace konkurenceschopné v éře Průmyslu 4.0, smart technologií a umělé inteligence,
  • popularizuje výsledky vědy a výzkumu napříč společností,
  • zpřístupňuje neformální vzdělání všem, podporuje talentované i jakkoli znevýhodněné,
  • poskytuje moderní zázemí pro STEM education, vyvíjí a vyrábí interaktivní didaktické pomůcky, 
  • vytváří metodické zázemí pro učitele polytechnických předmětů s důrazem na dynamicky se měnící část školského kurikula,
  • je stabilní součástí vzdělávacího systému s podporou MŠMT.