Chcete přihlásit vaši třídu na dvouhodinový vzdělávací program s ekologickou tématikou? Utužit týmového ducha třídy a zároveň smysluplně rozšířit učivo? Čtěte dále… ;-)

U příležitosti Dne Země jsme pro žáky 6. – 9. tříd připravili speciální dvouhodinový vzdělávací program s ekologickou tématikou. Čeká je experimentování a tvoření v našich přírodovědných laboratořích a také bádání u exponátů, které se zabývají tématem klimatické změny. Pomocí moderních mikroskopů budou žáci zjišťovat zajímavosti o hmyzu, vyrábět společný hmyzí hotel, zkoumat mechy, řasy a další zelené rostliny nebo se věnovat čistotě vody a hospodaření s jejími zdroji.

"Prozkoumej svět přírody a staň se hrdinou planety!"

Program bude probíhat formou vědeckého jarmarku, žáci budou v pětičlenných týmech obcházet jednotlivá stanoviště rozmístěná v laboratořích i po expozici a své poznatky a výsledky pokusů budou zaznamenávat do společného projektového listu, který si poté týmy odnesou s sebou do školy.
Ukažte dětem, jak mohou být věda a technologie zábavné a jaký mají smysl v každodenním životě. A nezapomeňme na to, že takové výlety posilují týmového ducha a přátelství mezi žáky. :-)
Kdy: 23. dubna 2024
Kde: v expozicích i laboratořích science centra iQLANDIA 

Určeno pro 6. - 9. třídy ZŠ. Maximum je 30 žáků/event. Možné časy rezervací: 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00
Cena: 3.000,-/2 h program (s možností dokoupit expozice)

Rezervovat program

Na jaké aktivity se děti mohou těšit?
1)    Hmyzí laboratoř – zkoumání zajímavostí z hmyzí říše, dokreslování chybějících částí hmyzího těla na základě mikroskopického pozorování
2)    Hmyzí hotel - společná tvorba velkého hmyzího hotelu, který bude poté umístěn před budovu iQLANDIE
3)    Význam rostlin pro planetu Zemi – fotosyntéza, zadržování vody v přírodě, význam řas a zkoumání chlorofylu
4)    Voda – životadárná tekutina – čistota vody a hospodaření s vodními zdroji
5)    Klimatická akademie – soubor exponátů, které se věnují ekologické tématice - tání ledovců, skleníkový efekt, uhlíková stopa, skleníkové plyny, obnovitelné zdroje energie

Pokud nemáte zájem o školní exkurzi, ale rádi byste tyto aktivity a program zažili třeba s rodinou nebo kamarády, podobně laděný program s těmito aktivitami bude probíhat v iQLANDII v sobotu 20. dubna 2024.

Těšíme se na vás!