Naučme se pracovat se žáky v distanční výuce. Ukážeme si možnosti pro získávání zpětné vazby nebo klasifikace.

WEBINÁŘ METODICKÉHO CENTRA

Metody práce se žáky v online výuce

Omezení prezenční výuky na všech školách představuje významnou výzvu pro pedagogy, aby zajistili vzdělávací činnosti s využitím nástrojů distančního vzdělávání.

V iQLANDII jsme se proto rozhodli uskutečnit online setkání platformy metodického centra se zaměřením na metody práce se žáky v distanční výuce.
Tento webinář nabídne příklady dobré praxe a způsoby aplikace metod a nástrojů pro badatelsky orientovanou výuku, například prostřednictvím Microsoft Teams a Google Classroom.
Představí Vám možnosti pro získávání zpětné vazby nebo klasifikaci žáků.

Webinář povede Mgr. Martin Gembec


Webinář proběhne v aplikaci Microsoft Teams - pokud ji nemáte instalovanou, stačí zvolit možnost Pokračovat v tomto prohlížeči, případně Připojit místo toho na webu. 
Do místnosti budete přijati krátce před začátkem.

Pro vaše dotazy můžete využít chat v průběhu webináře, nebo připnout otázku na on-line nástěnku, kterou jsme pro vás připravili.

Těšime se na vás

Připojit se k webináři


iQLANDIA-Metodicke-centrum-NAKAP-webinar

Seminář je určen zejména pro pedagogy ZŠ, ale je přínosný všem pedagogům.

Vaši účast prosím potvrďte do 4. 5. 2020 registrací.
Nejpozději 4. 5. obdržíte e-mail s odkazem na webinář.


Webinář se koná v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“.

Datum a čas konání:

05.05.2020 18:00