iQLANDIA pořádá dne 16. 12. konferenci pro učitele matematiky a studenty didaktiky matematiky, v rámci které proběhne představení nových interaktivnách prostor iQLANDIE a seznámení se Sady nápadů k zatraktivnění výuky matematiky z projektu „Na učitelích záleží“.

K příležitosti zahájení provozu nových prostor na výuku matematiky v iQLANDII, pořádáme konferenci pro učitele matematiky a studenty didaktiky matematiky. Můžete se těšit na představení nové interaktivní části iQLANDIE, nových vzdělávacích programů pro školy a prezentaci unikátního souboru aktivit Sad nápadů k zatraktivnění výuky matematiky včetně jejich napojení na návštěvu iQLANDIE.

V rámci konference odborná porota vybere nejlepší Sadu nápadů.

Kdy: 16. 12. 2021 od 9:00 do 14:00

Harmonogram:

  • 8:30 - 9:00 příjezd účastníků
  • 9:00 - 9:15 zahájení konference
  • 9:15 - 10:15 představení Sad nápadů k zatraktivnění výuky matematiky I
  • 10:15 - 10:30 přestávka/coffee break s občerstvením
  • 10:30 - 11:30 představení Sad nápadů k zatraktivnění výuky matematiky II.
  • 11:30 - 12:30 komentovaná prohlídka nových interaktivních prostor na výuku matematiky
  • 12:30 - 13:30 oběd
  • 13:30 - 14:00 prohlídka iQFABLABu, místa, kde vznikají didaktické pomůcky
  • 14:00 - 16:00 nepovinná část - diskuse s autory, samostatná prohlídka iQLANDIE

Přihlášení účasti na mailu desensky@iqlandia.cz, a to nejpozději do 9. 12. 2021.

Účast je v rámci projektu zdarma.