Science at home

Recommended age

from 8 years

Time requirment

1 hour

Where to find it

4. floor

Brázděte Údolí Marineru na našem hydraulickém simulátoru, vžijte se do kůže prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka, objasněte si měsíční fáze a střídání ročních období.

Opravdoví nadšenci mohou na konci expozice přistoupit branám našeho iQPLANETÁRIA, které jsou ale bedlivě střežené Darthem Vaderem – ten skrz ně pustí pouze ty, kteří mají platnou místenku. 

The exhibition is located in iqlandia-logo-negative.svg

Our worlds

iQLANDIA

8+ years old

iQPARK

0–8 years old

iQPLANETÁRIUM

5+ years old