Před návštěvou

Kam si dáme věci? Můžeme si vzít vlastní svačiny? Odpovědi na spousty praktických otázek najdete na této stránce.

Děkujeme, že jste si vybrali iQLANDII jako cíl své návštěvy. Abyste si čas strávený u nás užili co nejlépe, prosíme o přečtení a dodržování následujících instrukcí.

Informace pro učitele

 • Před samotnou návštěvou je nutné provést rezervaci vaší školní skupiny.
 • Při příchodu se učitel nahlásí na pokladně a počká na příchod lektora, který skupině vše vysvětlí a zajistí její odbavení. 
 • Svršky, batohy a větší kabelky si odložíte do uzamykatelných šatních klecí, klíč od klece dostane učitel (za ztrátu klíčku/zámku od klece je účtováno 100 Kč).
 • Pokud jste si vytiskli pracovní listy, vezměte si s sebou i psací potřeby.
 • V přízemí se nachází restaurace, kde je možné koupit si jídlo i pití. Vlastní svačiny můžete sníst ve vyznačených piknik zónách. 
 • Na každém patře je vám k dispozici lektor. 
 • Pokud dojde k mimořádné události (poničený exponát, úraz...), kontaktujte jakéhokoli pracovníka iQLANDIE. 
 • Pokud se spustí požární poplach, prosím, nepanikařte a vyčkejte v klidu na pokyny pracovníků iQLANDIE nebo rozhlasu.
 • Pečlivě si hlídejte své osobní věci, které si berete s sebou (malé kabelky, taštičky, mobilní telefony apod.), za své věci si návštěvníci zodpovídají sami, v případě ztráty podejte informaci na pokladně science centra.
 • Peníze žáci po dobu návštěvy nepotřebují (pouze na nákup občerstvení), případné nákupy suvenýrů v shopu doporučujeme naplánovat před odchodem ze science centra.
robot

Důležité informace, které je potřeba žákům zdůraznit

 • Po expozicích je zakázáno běhat a chovat se hlučně. 
 • Prosíme nepřemísťujte součásti exponátů.
 • V expozicích je zakázáno jíst a pít. 

Informace pro skupiny s objednaným programem

 •  V případě zdržení na cestě nám prosím podejte informaci o předpokládané době zpoždění na rezervační tel. 730 809 075.
 • Dodržujte včasný příchod na výukové programy, na projekci v planetáriu se dostavte nejpozději 5 minut před jejím začátkem.
 • Při zpoždění negarantujeme realizaci výukových programů. 
 • Během programů vyžadujeme přítomnost pedagogického doprovodu, za žáky nepřebíráme zodpovědnost.
 • Planetárium se nachází ve 4. podlaží na konci expozice Kosmo. 
 • Laboratoře a auditorium najdete ve 2. nebo 3. podlaží.
skupiny

Máte připomínky?

V případě jakýchkoli postřehů budeme rádi za zpětnou vazbu na email info@iqlandia.cz.