Soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky, které mají hlavně motivační charakter a silný "WOW" efekt.

Show je založena převážně na chemických reakcích, jejichž průběh je doprovázen různými efekty (dým, záblesky, oheň), a na experimentech s kapalným dusíkem.
Skladba pokusů během show se může měnit s ohledem na aktuální zásoby chemikálií a kapalného dusíku a dle dalších faktorů.

Učivo dle RVP pro MŠ: Látky a jejich vlastnosti.

Učivo dle RVP pro ZŠ: Chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí, oxidy, kyseliny a hydroxidy, soli kyslíkaté a bezkyslíkaté, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, přírodní látky, přeměny skupenství.

Objednat program