Wissenschaft im Haus

Altersempfehlung

ab 8 Jahren

Zeitaufwand

1 Stunde

Wo befindet sich

4. Etage

Brázděte Údolí Marineru na našem hydraulickém simulátoru, vžijte se do kůže prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka, objasněte si měsíční fáze a střídání ročních období.

Opravdoví nadšenci mohou na konci expozice přistoupit branám našeho iQPLANETÁRIA, které jsou ale bedlivě střežené Darthem Vaderem – ten skrz ně pustí pouze ty, kteří mají platnou místenku. 

Wo befindet sich in iqlandia-logo-negative.svg

Unsere Erlebniswelten

iQLANDIA

ab 8 Jahren

iQPARK

0–8 Jahre

iQPLANETÁRIUM

ab 5 Jahren