Über uns

iQLANDIA

Poslání společnosti IQLANDIA, o. p. s.

Posláním obecně prospěšné společnosti IQLANDIA je popularizovat přírodovědné a technické obory s využitím principů neformálního vzdělávání a badatelského přístupu, zpřístupňovat vědu a výzkum školám i široké veřejnosti.

Cílem společnosti je pozitivně ovlivňovat postoj k přírodovědným a technickým oborům, zvýšit zájem o jejich studium a podporovat myšlenku trvale udržitelné společnosti.

Vize společnosti 2020–2025

 • určuje směr a trendy neformálního vzdělávání přírodovědných a technických oborů v českých science centrech, je součástí sítě světových science center,
 • vzdělává generace konkurenceschopné v éře Průmyslu 4.0, smart technologií a umělé inteligence,
 • popularizuje výsledky vědy a výzkumu napříč společností,
 • zpřístupňuje neformální vzdělání všem, podporuje talentované i jakkoli znevýhodněné,
 • poskytuje moderní zázemí pro STEM education, vyvíjí a vyrábí interaktivní didaktické pomůcky, 
 • vytváří metodické zázemí pro učitele polytechnických předmětů s důrazem na dynamicky se měnící část školského kurikula,
 • je stabilní součástí vzdělávacího systému s podporou MŠMT.

Fotky ke stažení

Oprávnění k použití fotografií

 • Fotografie smí být použity výhradně k propagaci subjektů společnosti IQLANDIA, o. p. s. za předpokladu uvedení zroje fotografie tj.: © IQLANDIA, o. p. s.
 • Fotografie jsou chráněny autorským zákonem č.121/2000 Sb. a jejich neoprávněné použití je protizákonné.
Fotky ke stažení z Flickru

Loga ke stažení

Oprávnění k použití loga

 • Loga společnosti IQLANDIA, o., p., s. (zahrnuje barevné varianty loga iQLANDIA) lze používat pouze na základě poskytnutí souhlasu k jeho užití.
 • Upozorňujeme, že v ostatních případech je používání log společnosti IQLANDIA, o., p., s. porušením autorského zákona č.121/2000 Sb. a jeho neoprávněné použití je protizákonné.