Pokaz obejmuje głównie reakcje chemiczne, których przebiegowi towarzyszą różne efekty (dym, błyski, ogień), oraz doświadczenia z ciekłym azotem.

Zakres doświadczeń podczas pokazu może się zmieniać w zależności od aktualnych zapasów chemikaliów, ciekłego azotu oraz od innych czynników.

Materiał dydaktyczny wg podstawy programowej dla przedszkoli: substancje i ich właściwości.

Materiał dydaktyczny wg podstawy programowej dla szkół podstawowych: reakcje chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych, tlenki, kwasy i wodorotlenki, sole tlenowe i beztlenowe, węglowodory, pochodne węglowodorów, substancje naturalne, zmiany stanu skupienia.

Zamów program