O nas

iQLANDIA

Misja organizacji IQLANDIA, o.p.s.

Misją organizacji pożytku publicznego iQLANDIA jest popularyzacja dziedzin przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem zasad edukacji nieformalnej i podejścia badawczego, udostępnianie świata nauki i wyników badań dla szkół i szerokiego społeczeństwa.

Celem organizacji jest pozytywne oddziaływanie na podejście do dziedzin przyrodniczych i technicznych, podnoszenie zainteresowania ich studiowaniem oraz wspieranie idei zrównoważonego społeczeństwa.

Wizja organizacji 2020 - 2025

 • określa kierunek i trendy w edukacji nieformalnej w dziedzinach przyrodniczych i technicznych w czeskich centrach nauki, należy do sieci światowych centrów nauki,
 • kształci pokolenia konkurencyjne w erze Przemysłu 4.0, inteligentnych technologii i sztucznej inteligencji,
 • popularyzuje osiągnięcia naukowe i wyniki badań w społeczeństwie,
 • udostępnia wszystkim edukację nieformalną, wspiera osoby utalentowane i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji,
  zapewnia nowoczesne zaplecze dla STEM education, rozwija i produkuje interaktywne pomoce dydaktyczne,
 • stanowi zaplecze metodyczne dla nauczycieli przedmiotów politechnicznych z naciskiem na dynamicznie zmieniającą się część szkolnych programów nauczania,
 • jest stabilnym elementem systemu kształcenia przy wsparciu Ministerstwa Oświaty, Młodzieży i Wychowania Fizycznego.

Zdjęcia do pobrania

Upoważnienie do wykorzystania zdjęć

 • Zdjęcia mogą być wykorzystane wyłącznie w celu promocji podmiotów organizacji IQLANDIA, o. p. s. pod warunkiem wskazania źródła fotografii, tj. © IQLANDIA, o. p. s.
 • Zdjęcia są chronione czeską ustawą o prawie autorskim nr 121/2000 i ich nieuprawnione użycie jest nielegalne.
Zdjęcia do pobrania z Flickra

Logo do pobrania

Upoważnienie do wykorzystania logo

 • Logo IQLANDII, o. p. s. (zawiera warianty kolorystyczne logo iQLANDII) może być używane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody na jego używanie.
 • Należy pamiętać, że w pozostałych przypadkach użycie logo IQLANDII, o. p. s. stanowi naruszenie czeskiej ustawy o prawie autorskim nr 121/2000 i jego nieuprawnione użycie jest nielegalne.