Omawiacie w szkole rozwój człowieka?

Idealnym uzupełnieniem materiału będzie film pt. „Selekcja naturalna“. Widz staje się niezauważalnym przewodnikiem Karola Darwina podczas jego podróży badawczych i pomaga mu w rozwiązaniu zagadki dotyczącej teorii ewolucji.

Edukacja w zakresie: biologia, geografia, geologia, genetyka

Zamów program