Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Voda

V průběhu laboratorních prací žáci změří hustotu pomocí hustoměru a vysvětlí jeho fungování. Na základě naměřených hodnot rozhodnou o vzájemném uspořádání vrstev nemísitelných kapalin různé hustoty

 Na základě  pozorování a měření opraví svoji intuitivní představu o tvaru padající kapky. V další úloze zanalyzují neznámé vzorky vody a zjistí, jak ovlivňuje tvrdost vody spotřebu pracího prášku. Seznámí se také s metodami odstraňování tvrdosti vody. Žáci se prostřednictvím jednoduchých experimentů také blíže seznámí s pojmem povrchové napětí. Dále prakticky zjistí a teoreticky zdůvodní odlišné chování tělesa v kapalinách různé hustoty. V další úloze ověří závislost hydrostatického tlaku na hloubce a objeví souvislost mezi touto zákonitostí a existencí hydrostatické vztlakové síly.

Učivo dle RVP: Měřené veličiny - hmotnost, objem a hustota látky, vlastnosti látek a těles, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny, Archimédův zákon - vztlaková síla; chování těles v klidných tekutinách, voda - pitná, tvrdost vody, detergenty, měření pH   

Typ programu
Laborka
Cílové předměty
Chemie, Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
70 Kč
Délka programu
90 - 120 min.
Počet osob
15 - 25 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace