Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Voda

V průběhu laboratorních prací žáci změří různé fyzikální a chemické vlastnosti kapalin, především vody.

Měřením zjistí hustotu několika kapalin a pozorováním její závislost na teplotě. V další úloze zanalyzují neznámé vzorky vody a zjistí, jak ovlivňuje tvrdost vody spotřebu pracího prášku a proč se do pracích prášků přidávají změkčovadla. Žáci se prostřednictvím jednoduchých experimentů také blíže seznámí s pojmem povrchové napětí. Dále experimentálně vyzkouší funkci spojených nádob. V neposlední řadě žáci prakticky zjistí a teoreticky zdůvodní závislost hydrostatického tlaku na hloubce a také na hustotě. 


Učivo dle RVP: Měřené veličiny - hustota látky, vlastnosti látek a těles, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny, Archimédův zákon - vztlaková síla; chování těles v klidných tekutinách, voda - pitná, tvrdost vody, detergenty, měření pH  

Typ programu
Velké Laborky
Cílové předměty
Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
2 500 Kč/program
Délka programu
90 - 120 min.
Počet osob
15 - 25