Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Věřte - nevěřte - Novinka

Trochu jiná laborka, zaměřená nikoli na konkrétní vzdělávací obsah, ale na zážitky z hravého bádání a objevování.

Žáci ve dvojicích obcházejí různá stanoviště, která je lákají. Rozhodně nestihnou obejít všechna. Na každém provedou nějaký experiment a vyřeší s ním spojený problém. Svá řešení zaznamenávají do pracovního listu. Problémy jsou vybrány napříč fyzikou, ale rozhodně nevyžadují žádné předchozí fyzikální znalosti. Program tedy nesměřuje k osvojování konkrétního učiva, ale čistě k nabývání tzv. přírodovědné gramotnosti, resp. některých klíčových kompetencí (k řešení problémů aj.) a také k získávání motivace pro fyzikální poznávání světa. Zvlášť vhodný je pro třídy, které s fyzikou teprve začínají nebo budou začínat po prázdninách.
 
Cíle dle RVP pro ZŠ: žák rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; samostatně pozoruje a experimentuje; uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí; naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje; projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu.

Typ programu
Malé Laborky
Cílové předměty
Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
1 500 Kč/program
Délka programu
45 - 60 min.
Počet osob
8 - 15