Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Nanosvět

Laborky se skládají ze dvou částí. Úvodní přednáška žáky seznámí s nanotechnologiemi jako perspektivním novým oborem, vlastní laboratorní cvičení pak propojí poznatky z fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství s praktickým využitím nanotechnologií. 

Žáky seznámíme se základními pojmy, historií i nejmodernějšími poznatky. Výklad doplníme o praktické ukázky – například různé laboratorní i průmyslové metody výroby polymerních nanovláken, zvýšená reaktivita v nanorozměrech a její využití v katalýze a při ekologické likvidaci nečistot ve vodě i ovzduší.
Ukážeme si moderní nanomateriály a jejich vlastnosti – superhydrofóbní povrchy, ferrofluid, nanočástice železa, polymerní membrány, uhlíkaté nanostruktury a jeiich použití. Zmíníme bioaplikace - nanovlákenné kryty ran, cílenou dopravu léčiv pomocí magnetických nanočástic. Řada přijde i na elektronovou mikroskopii. V druhé části si žáci budou moci vyzkoušet představené materiály na jednotlivých laboratorních stanovištích. K dispozici jim budou pracovní listy, do kterých mohou zaznamenávat své poznatky. 
 
Učivo dle RVP: Chemický průmysl v ČR – výrobky v oblasti nanotechnologií. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza, čistota vody, ovzduší, uhlík, železo a jeho oxidy, vlastnosti a použití syntetických vláken, léčiva, elektronová mikroskopie, magnetismus.
 
 
Typ programu
Laborka
Cílové předměty
Biologie, Chemie, Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
80 Kč
Délka programu
90 - 120 min.
Počet osob
15 - 25