Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Energie

Studenti zjistí, jaká je závislost napětí fotovoltaického článku na intenzitě jeho osvícení a úhlu dopadu paprsků.V rámci těchto laborek žáci provedou a vyhodnotí několik experimentů, při nichž dochází k přenosu energie či přeměně její formy. Na dalších stanovištích porovnají účinnost různých způsobů, jak bránit únikům energie, a seznámí se s energetickou bilancí chemických reakcí.

 Dále porovnají výsledné napětí naměřené na zdrojích spojených sériově a paralelně. V průběhu programu odhalí účel a způsob fungování solárního kolektoru a porovnají tepelně izolační vlastnosti různých způsobů zasklení. Objeví, jak funguje galvanický článek a porovnají elektrochemické vlastnosti různých kovů.
Na modelu si studenti vyzkouší regulaci otáček větrné turbíny a také objeví, jak napětí měřené na svorkách zdroje závisí na jeho zatížení. V další úloze zjistí, že rozpouštění solí může mít kladné i záporné tepelné zabarvení, budou pracovat s pojmy exotermní a endotermní děj. Na základě získaných poznatků pochopí využití rozpouštěcího tepla v praxi. V průběhu laboratorního cvičení aplikují své znalosti o vzájemných přeměnách, přenosu a zachovávání energie a také zjistí, že konáním mechanické práce dochází ke zvyšování vnitřní energie.
 
Učivo dle RVP pro SŠ: Elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu, střídavý proud - výkon střídavého proudu, elektrický proud v látkách - Ohmův zákon pro uzavřený obvod, výroba elektrického proudu chemickou cestou, tepelné změny při chemických reakcích, rychlost chemických reakcí
 
Učivo dle RVP pro ZŠ: Obnovitelné zdroje energie, fotovoltaický článek, solární kolektor; elektrický obvod, způsoby šíření tepla, formy energie, vnitřní energie, mechanická práce, vzájemné přeměny energie, zákon zachování energie, chemická reakce, klasifikace chemických reakcí, chemie a elektřina,kyseliny, hydroxidy,soli.
 
Typ programu
Laborka
Cílové předměty
Chemie, Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
60 Kč
Délka programu
90 - 120 min.
Počet osob
15 - 25
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace